Home » Kariéra » Ako sa na Slovensku prebúdza zodpovednosť za životné prostredie?
ekológia

Ako sa na Slovensku prebúdza zodpovednosť za životné prostredie?

Zmeňte seba samého i svoje okolie. Ako ste sa dostali k programu Zelená škola?
Tento program funguje na Slovensku už od roku 2004  a od roku 2010 je jeho hlavným koordinátorom Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Živica uzatvorila od tohto šk. roka dlhoročné partnerstvo so ZSE, aby mohla podporovať inovatívne nápady, odvážnych pedagógov a aktívnych žiakov. Ja osobne som v programe najprv fungovala ako dobrovoľníčka, následne som viedla regionálne centrum Zvolen. Posledné dva školské roky je mi veľkou cťou byť jeho koordinátorkou.

V súčasnosti je do programu zapojených 291 škôl. Naplnili sa provotné vízie o ňom?
Vždy je čo posúvať ďalej. Aj program je iný, ako bol pred desiatimi rokmi. Dokonca iný, ako bol minulý rok. Veľa sme dosiahli. Máme školy, ktoré sú v programe zapojené celých desať rokov a je to v nich cítiť. Pre nás je najdôležitejší individuálny prístup ku školám. Pretože je rozdiel, či máte málotriedku na lazoch, alebo sídliskovú školu s 1 500 žiakmi.

Čo najviac motivuje školy zapájať sa do vášho programu a odkiaľ vychádza?
Zo skúseností vychádza najväčšia motivácia z radov učiteľov. Motivácia je rôzna – od získania medzinárodného certifikátu, cez environmentálne zameranie školy, vlastný záujem, nadšenie. Častým modelom je aj to, že s nápadom zapojiť sa prídu samotní rodičia, či žiaci.

Ako prebieha reálne jeden deň v rámci Zelenej školy?
Škola zapojená v programe Zelená škola je ako každá iná škola. Učí sa tam. Často aj zvoní :-). Skúša sa. Výnimočnou ju robí tzv. „duch Zelenej školy“. Žiaci i učitelia vnímajú svoju vlastnú zodpovednosť za dopady na životné prostredie.

Do programu sa zapájajú materské i základné školy, ale aj starší žiaci. Vidieť tam rozdiely?
Každý vek má svoje špecifiká. Pri materských školách sa snažíme hlavne o budovanie vzťahu k prírode a prostrediu. S pribúdajúcim vekom sa jedná hlavne o uvedomenie si vlastnej zodpovednosti za to, čo sa okolo nás deje. Tínedžeri majú svoju vlastnú hlavu. A to je úžasné. Vidia veci a zmeny, ktoré by chceli. My sa ich snažíme učiť, ako len nefrflať, ale niečo skutočne zmeniť.

Čo zaujímavé chystáte do budúcnosti?
Tento rok chystáme pre učiteľov ročný intenzívny kurz so zameraním na sebarozvoj. Máme nový projekt priamo naviazaný na program Zelená škola so zameraním na etický, ekologický a ekonomický rozmer potravín. Chystáme kurzy rovesníckeho vzdelávania pre žiakov. Nové metodické materiály a veľa iného.

Ak si niekto povie – chcem sa zapojiť do programu Zelená škola, ako to urobiť? Máte na to „recept“?
Do 15. septembra je možné sa registrovať na stránke www.zelenaskola.sk. Všetky potrebné technické informácie nájdete tam. Za mňa osobne ale ten „recept“ znie asi tak, že je dôležité, aby so vstupom do programu súhlasila celá škola. Učitelia. Vedenie. Nepedagogický personál. Rodičia. Žiaci. Pokiaľ naozaj chcete byť „zelenou“ školou, premyslite si to poriadne. Program nie je jednoduchý. Nejde o byrokraciu, ale o zmenu myslenia na škole. A tá je často náročnejšia ako „byrokratické lajstrá“ iných projektov.

Skúsme sa virtuálne pozrieť do krištáľovej gule: ako by Zelená škola mohla vyzerať povedzme o ďalších desať rokov?
Najviac by ma asi potešilo, keby sme ako program nemuseli fungovať. Často sa ma pýtajú školy, že čo sa stane, ak budú robiť všetko dokonale a všetko bude fungovať. A ja im vždy hovorím, že to bude super a my pôjdeme na dovolenku. Nápadov máme ešte tak na 100 rokov, takže máme čo robiť :-).

Tieto projekty sú „srdcovkami“ Miroslavy Pilárikovej:

  • Pešobus – zriadila ho Základná škola v Seredi – na ceste do školy žiaci môžu spoločne pešo dôjsť v sprievode iných žiakov a šetriť tak prírodné zdroje.
  • Územie chránené školou – Základná škola v Tušickej Novej Vsi si pod svoje krídla zobrala blízke prírodné územie, vyhlásila ho chránené a žiaci sa oň pravidelne starajú.
  • Menej je viac – Základná škola v Michalovciach zrušila plastové obaly na knihy a zošity, a vymenila ich za obaly z letákov.

ZŠ Jána Palárika Majcichov
Komunitný akčný deň mal v obci veľký ohlas. Žiaci boli úžasní. Vytvorili mapu regionálnych potravín a zbierali papier i odpadky. Tiež dosádzali kvety do pneumatík a skrášlili priestor na odkladanie bicyklov.

ZŠ s MŠ Nová Bošáca
Do osláv Dňa Zeme sme sa pustili s chuťou. Na parkovisku pred obvodným úradom sme pripravili infostánok, ktorý mal na „muške“ rannú špičku novobošáckych občanov počas ich každodennej trasy: potraviny – pošta – domov. Náš  cieľ bol jednoduchý – pomáhať a chrániť…

Žiaci ZŠ Bošáca
Prajeme Zemi,  aby ju ľudia ďalej neničili, ale aby sa o ňu oveľa viac starali…, aby bola zelenšia, modrejšia a veselšia …, aby ľudia jej prestali škodiť a pomáhali ju čistiť…, aby bolo menej znečistených oblastí a menej výfukových plynov…, aby sa nevyrubovali stromy.

Next article